BURSA HUNGARICA Pályázat

Nagytarcsa Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve meghirdeti a 2020. évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert, amelynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A pályázati adatlapokat 2019. október 06. napjától csak elektronikus úton lehet kitölteni és a kinyomtatott, aláírt adatlapot a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.) Igazgatási Csoportjához a mellékletekkel együtt kell benyújtani ügyfélfogadási időben (hétfő: 13-18 óráig, szerda 8-16 óráig és péntek 8-12 óráig)!
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázónak a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a mellékletekkel együtt kell benyújtani a fenti címre 2019. november 05. napjáig, mely egyben a hiánypótlás határideje is!
Kapcsolattartó: Németh Katalin;
tel.: 28/450-204/107.; 70/337-1752;
e-mail: igazgatas1@nagytarcsa.hu

Nagytarcsa Község Önkormányzata

BURSA_A_PÁLYÁZATI_KIÍRÁS

BURSA_B_PÁLYÁZATI_KIÍRÁS