Tisztelt Nagytarcsai Polgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője – tekintettel arra, hogy a település lakossága
meghaladja az 5.000 főt – elrendelte a település köteles polgári védelmi szervezete
létszámának legalább 75 főre emelését a vonatkozó, a katasztrófák elleni védekezés egyes
szabályairól szóló 62/2011. (XII.29.) BM rendelet 18.§ (1) d) pontjában és a (2) bekezdésben
foglalt rendelkezés szerint, mivel a település a III. katasztrófavédelmi (a legkevésbé
veszélyeztetett) osztályba sorolt.
Ennek megfelelően a Megalakítási terveket át kell dolgozni és az új beosztó határozatokat ki
kell adni.
Felhívom a figyelmüket, hogy polgári védelmi kötelezettség terheli a 18. életévét betöltött, de
a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért személyt, amennyiben a
katasztrófavédelmi törvényben meghatározott mentességi ok nem áll fenn. A polgári védelmi
kötelezettség az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési kötelezettséget és a polgári
védelmi szolgálatot foglalja magában. A polgári védelmi kötelezettség csak akkor tagadható
meg, ha a kötelezettség teljesítésével a kötelezett önmaga vagy mások életét, testi épségét
vagy egészségét közvetlen és súlyos veszélynek tenné ki.
A polgári védelmi szervezetbe történő beosztásra a polgármester határozatban rendelkezik,
amely ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezni.
A megalakított polgári védelmi szervezetbe beosztottak részére felkészítést kell végrehajtani.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a települési polgári védelmi szervezetbe önkéntesen
is lehet jelentkezni a polgármesternél vagy bármelyik kormányablakban egy nyilatkozat
kitöltésével.
További információval Hajdu Enikő főtanácsos előzetesen egyeztetett időpontban,
személyesen, a +36 28/450-204/105 melléken vagy a +36 70/492-0836 mobilszámon szolgál.
Nagytarcsa, 2021. szeptember 8.

Ancsin László Zoltán
jegyző