Tisztelt Lakosság!

Nagytarcsa Község Önkormányzata a 2021/2022. nevelési évben szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az alábbiak szerint:

  • Általános- és középiskolás kiskorú gyermekek részére a nyári szünet időtartamára eső 44 munkanapra (2022. július 1-től 2022. augusztus 31-ig),
  • a bölcsődei ellátásban, illetve óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon (a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda esetében 2022 július 4.-2022. augusztus 5., a Nagytarcsai Szivárvány Óvoda esetében 2022. július 18. – 2022. augusztus 26.), utóbbi azzal a feltétellel, hogy ezen időszak alatt az ügyeletes óvodai ellátást nem veszik igénybe.

A szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét a szülő vagy törvényes képviselő kérelme benyújtásakor. (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult-e, illetve hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek-e.)

A nyári szünet idejére az ingyenes szünidei étkezés igénybevételének lehetőségéről a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal nyilvántartás alapján, tértivevényes levélben értesíti az ingyenes étkezésre jogosult gyermekek törvényes képviselőjét. Amennyiben a szülő vagy más törvényes képviselő a szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünet ideje alatt igénybe kívánja venni gyermeke részére, úgy a nyilatkozatot kitöltve kell benyújtania a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton eljuttatnia a Hivatal részére.

A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést.

Amennyiben a szülő/törvényes képviselő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke(i) részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni, és gyermeke(i) hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete még nem került megállapításra, erre vonatkozó kérelmét a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási időben terjesztheti elő.

Az ingyenes szünidei étkeztetést minden esetben kérelmezni kell.

Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges

Azok az iskolás gyermekek, akik 2022. június 16-tól június 30-ig tartó időszakban iskolai felügyeletben, valamint a nyári szünet időtartama alatt a Nagytarcsa Község Önkormányzata által szervezet nyári napközis táborban vesznek rész, a felügyeleti napokon nem részesülhetnek a szünidei gyermekétkeztetésben, mivel az a felügyeleti napokon más módon igénybe vehető.

A formanyomtatványon igényelt napi egyszeri meleg étel átvételének helyszíne és időpontja: Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat (2142 Nagytarcsa, Zrínyi M. u. 38.), 11-13 óra között.

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban további tájékoztatás kérhető a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán:

Hétfőn: 13-18 óráig,

Szerdán: 8-16 óráig,

Pénteken: 8-12 óráig.

 

Ügyintéző: Berki Katalin
Telefon: 06-28-450-204/106-os mellék

Linkek:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100328.kor

328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyűjtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv

  1. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kavaleczné dr. Komolai Edina
jegyző