Tisztelt Lakosság!

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) Levegő- és Zajvédelmi Osztálya a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján elkészítette a Budapest és környéke légszennyezettségi agglomerációra vonatkozó, a levegő minőségének javítását célzó intézkedési tervét (a továbbiakban: Intézkedési Terv), amelynek végrehajtásával a légszennyezettségi határértékek betartása a lehető legrövidebb időn belül biztosítható azokon a területeken, amelyek esetében a levegő kén-dioxid, nitrogén-dioxid, PM10, PM2,5, benzol vagy szén-monoxid szintje az éves levegőminőségi értékelés alapján meghaladja a határértéket.
Az Intézkedési Terv felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, amelynek célja annak kiegészítése a 2020. és 2021. évek levegőminőségi adataival, illetve új intézkedések meghatározása a jövőre nézve, azon települések vonzatában, amelyek Budapest és környéke légszennyezettségi agglomerációba tartoznak.
 
Ennek érdekében a Környezetvédelmi Hatóság összeállított egy kérdőívet, amelynek célja a lakosság környezeti levegő minőségére hatással lévő jellemzőinek, szokásainak megismerése. A kérdőív személyes adatot nem gyűjt, anonim és kitöltése önkéntes. A beérkező adatok az Intézkedési Terv felülvizsgálata során kerülnek majd felhasználásra.
 
A kérdőív az alábbi linken érhető el:
 
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a kérdőívet a település jövőbeni levegőminőség fejlesztési céljainak megvalósításához minél szélesebb körben töltse ki.
 
Megtisztelő együttműködésüket köszönve,
tisztelettel:
 
Kavaleczné Dr. Komolai Edina
jegyző