Tisztelt Lakosság!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízása alapján az országos, regionális és elővárosi közforgalmú autóbusz közlekedés szervezésében a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatóság Közszolgáltatási Központja is közreműködik, koordinálja a menetrendek társadalmi egyeztetésének folyamatát.
A Közszolgáltatási Központ a 2022. december 11-től életbe lépő 2022/2023. évi autóbusz menetrendeket érintő, járási menetrendi egyeztetéseit az idei évben is elektronikus úton tartja meg az Önkormányzatok részére.
Hivatkozással a fentiekre, Nagytarcsa Község Önkormányzata azzal a kéréssel fordul a lakossághoz, hogy a települést érintően felmerült vagy esetleg a jövőre vonatkozóan előre látható menetrendet érintő észrevételeiket, javaslataikat szíveskedjenek eljuttatni az uzemeltetes2@nagytarcsa.hu e-mail címre, illetve postai úton vagy személyesen a 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. címre 2022. május 15-ig. Az egyeztetési folyamat végén mind a felvetéseket, mind az ezekre megfogalmazott szakmai válaszokat
tartalmazó összefoglaló tartalmáról tájékoztatást kap a tisztelt lakosság is.

Megtisztelő együttműködésüket köszönve,
tisztelettel:

Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester