Tisztelt Lakosság!

A nagytarcsai víziközmű-szolgáltatással kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket.
A Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: DPMV Zrt.) között fennálló víziközmű üzemeltetési jogviszony felmondása okán a DPMV Zrt. 2021. december 31. napjáig látja el a víziközmű-szolgáltatási feladatokat Nagytarcsán. Ugyanakkor a felmondást követő időszakban mindezidáig csak részben vezettek eredményre a más víziközmű szolgáltatókkal folytatott, jövőbeni víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó egyeztetések.
A fentiekre tekintettel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az ellátásbiztonság fenntartása érdekében 2022. január 01. napjától a közérdekű üzemeltető kijelölésére irányuló eljárást lezáró döntésben meghatározásra kerülő közérdekű üzemeltetői tevékenység megkezdésének napjáig a víziközmű-szolgáltatási feladatoknak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és minőségben történő folyamatos ellátására kötelezte a DPMV Zrt.-t. Mindezek alapján a víziközmű-szolgáltatás a szolgáltatóváltás időszakában is zavartalanul üzemel.
Kérem tájékoztatásom megtisztelő elfogadását.
 
Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester