Tájékoztató – szünidei gyermekétkeztetés

TÁJÉKOZTATÓ

 

Kitöltendő melléklet a szünidei gyermekétkeztetéshez

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata a 2022/2023. nevelési évben szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az alábbiak szerint:

 

Általános- és középiskolás kiskorú gyermekek részére a nyári szünet időtartamára eső 44 munkanapra (2023. július 3-től 2023. augusztus 31-ig),

a bölcsődei ellátásban, illetve óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon (a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda esetében 2023. július 3-2023. augusztus 7., a Nagytarcsai Szivárvány Óvoda esetében 2023. július 17. – 2023. augusztus 28.), utóbbi azzal a feltétellel, hogy ezen időszak alatt az ügyeletes óvodai ellátást nem veszik igénybe.

A szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét a szülő vagy törvényes képviselő kérelme benyújtásakor. (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult-e, illetve hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek-e.)

 

A nyári szünet idejére az ingyenes szünidei étkezés igénybevételének lehetőségéről a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal nyilvántartás alapján, tértivevényes levélben értesíti az ingyenes étkezésre jogosult gyermekek törvényes képviselőjét. Amennyiben a szülő vagy más törvényes képviselő a szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünet ideje alatt igénybe kívánja venni gyermeke részére, úgy a nyilatkozatot kitöltve kell benyújtania a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton eljuttatnia a Hivatal részére.

 

A mellékletben szereplő nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést.

Leadási határidő: 2023. június 15.

 

Amennyiben a szülő/törvényes képviselő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke(i) részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni, és gyermeke(i) hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete még nem került megállapításra, erre vonatkozó kérelmét a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási időben terjesztheti elő.

 

Az ingyenes szünidei étkeztetést minden esetben kérelmezni kell.

 

Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges

 

Azok az iskolás gyermekek, akik 2023. június 16-tól június 30-ig tartó időszakban iskolai felügyeletben, valamint a nyári szünet időtartama alatt a Nagytarcsa Község Önkormányzata által szervezet nyári napközis táborban vesznek rész, a felügyeleti napokon nem részesülhetnek a szünidei gyermekétkeztetésben, mivel az a felügyeleti napokon más módon igénybe vehető.

 

A formanyomtatványon igényelt napi egyszeri meleg étel átvételének helyszíne és időpontja: Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat (2142 Nagytarcsa, Zrínyi M. u. 38.), 11-13 óra között.

 

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban további tájékoztatás kérhető a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán:

 

Hétfőn: 13-18 óráig,

Szerdán: 8-16 óráig,

Pénteken: 8-12 óráig.

 

Telefon: 06-28-450-204

 

Nagytarcsa, 2023.05.15.

 

Rédei Róbert

jegyző