Tájékoztató Nagytarcsa települését érintő Településrendezési tervek módosításáról

Tisztelt Érdekeltek!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Nagytarcsa Község Polgármestere a Polgármesteri Hivatal érintett munkatársai, valamint a PESTTERV Kft. munkatársai az elmúlt év végén egyeztetést tartottak a településrendezési tervmódosítási munkákkal kapcsolatban. Az egyeztetés során az a döntés született, hogy – a kialakult helyzetre való tekintettel – jelenleg csak az az egy településrendezési tervmódosítási munka (un. 3. számú módosítás) folytatható tovább, amely jelenleg érvényes tervezési szerződés alapján már megkezdett munka, és amely az engedélyezési eljárás lefolytatására az érintett szakhatóságokhoz, a tervezés lezártát követően benyújtásra kerül. Új településrendezési tervmódosítás és ezzel összefüggésben tervezési munka végzésére ezt követően akkor kerül sor, ha az un. 3. számú tervmódosítási eljárás véglegesen lezárul, valamint az ezzel párhozamosan készülő Nagytarcsa Község Településrendezési Stratégiai Tanulmánya, Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület által elfogadásra kerül.

Tisztelettel: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester