Tájékoztató az időközi választásokról választópolgárok részére

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán az a személy rendelkezik szavazati
joggal, aki az érintett településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és a 2019. évi általános önkormányzati választáson

  • ugyanezen választókerület valamelyik szavazókörének a névjegyzékén szerepelt, vagy
  • máshol szerepelt ugyan a névjegyzékben, de abban a választókerületben már nincs sem lakóhelye, sem tartózkodási helye, vagy
  • sehol sem szerepelt a névjegyzékben.

A Nemzeti Választási Iroda az értesítőket legkésőbb 2022. május 20. napjáig megküldi a szavazásra jogosult választópolgároknak.

Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2022. május 5. napjától lehet benyújtani.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a
szavazatát, mozgóurnát kérhet. A mozgóurnát a választópolgár azon szavazókörön belüli címre kérheti, amelynek névjegyzékében szerepel.

  • Levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb július 6. 16 óráig.
  • Személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb július 10. 12 óráig.

Átjelentkezés
Az időközi helyi önkormányzati választáson átjelentkezésre csak abban az esetben van lehetőség, ha a
választópolgár lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon településen van.

Kérelmek elérhetők a https://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek oldalon keresztül.

Kavaleczné Dr. Komolai Edina