Tájékoztató a lakossági barnakőszén igények előzetes felmérésével kapcsolatos teendőkről

Nagytarcsa Község Önkormányzata (továbbiakban: az Önkormányzat) a Belügyminisztérium felkérésére a lakossági barnakőszén igények előzetes felmérésével kapcsolatban összesíti az igénylő háztartások számát és az igényelt mennyiséget.

A felmérés kapcsán kérjük a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy az alábbi nyomtatvány segítségével a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozó, várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) az Önkormányzat felé – az alábbi módok valamelyikén (ld. A benyújtás módjai) – legkésőbb 2022. szeptember 28. (szerda) napjáig bejelenteni szíveskedjen az alábbi kritériumok figyelembevételével:

  • Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.
  • Egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás.
  • Egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

A benyújtás módjai a mellékelt nyomtatványon:

  • személyesen ügyfélfogadási időben Gyurik Istvánné pénzügyi ügyintézőnél;
  • postai úton, a Hivatal postaládájában elhelyezve;
  • elektronikusan a penzugy7@nagytarcsa.hu e-mail címen.

PH_Adatlap Barnakőszén igényfelmérés