Tájékoztató a kisadózó vállalkozók tételes adójának szabályairól a helyi iparűzési adó tekintetében

Tisztelt Adózók!

Azon egyéni vállalkozók, akik a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény alapján 2022. szeptember 1. napjától a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (továbbiakban: NAV) belépnek az új KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) hatály alá és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/B. § (3) bekezdés szerinti adózási módot kívánják választani a helyi iparűzési adó (továbbiakban: HIPA) tekintetében, azt az önkormányzati adóhatósághoz is külön be kell jelenteniük a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon keresztül a „Bejelentkezés, változás-bejelentés” megnevezésű nyomtatványon.  Ezen adózási módot választóknak az alábbi határidőket kell betartaniuk:

 

NAV-hoz a bejelentés megtételére nyitvaálló határidő: 2022. szeptember 25.

Helyi adóhatósághoz a bejelentés megtételére nyitvaálló határidő: 2022. október 15.

  1. évi helyi iparűzési adó megfizetésének határidői: 2022. október 15. és 2023. január 15.

 

A határidő elmulasztása a 2022. adóévre vonatkozólag jogvesztő!

Az önkormányzati adóhatóság a számítógépes rendszerében a régi KATA-s adózási módot hivatalból fogja lezárni és az időarányos adórészt is hivatalból fogja elszámolni (törölni). Ebben a tekintetben az adózónak nincs külön bejelentési/bevallási kötelezettsége.

Abban az esetben, ha az adózó a Htv. 39/B. § (6) bekezdés szerinti adócsökkentést kíván igénybe venni, úgy 2023. január 15-ig nyújthat beNAV-on keresztül elszámoló adóbevallást (22HIPAK).

Ha az adózó nem lesz jogosult vagy nem kívánja a NAV-nál az új KATA adózási módot választani, akkor – a Htv. adóelőleg-összegre és esedékességre vonatkozó rendelkezései alapján – nem köteles iparűzési adóelőleget bejelenteni a 2022. szeptember 1-je és 2023. június 30-a közötti időszakra. A 2023. május 31-éig benyújtandó HIPA bevallásában (22HIPAK) fog a végleges iparűzési adóval elszámolni és egyben előleget közöl a 2023. július 1. és 2024. június 30-a közötti időszakra. Ekkor dönthet arról is az adózó, hogy egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmaz-e (átalányadózó esetén vagy 8 millió forint nettó árbevétel alattiként) vagy tételes adóalap-számítást alkalmaz.

További kérdés esetén Hertelendy Zoltán Dánielné adóügyi előadót kereshetik a +36 70 9 770 983-as telefonszámon vagy az ado1@nagytarcsa.hu e-mail címen.

Kérem tájékoztatásom megtisztelő elfogadását

Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző