Tájékoztató a beérkezett helyi építési szabályzatot érintő lakóterületfejlesztési igényekről

Nagytarcsa közigazgatási területén ingatlantulajdonnal rendelkező tulajdonosokat, fejlesztőket érintő helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) módosítására irányuló javaslattételi határidő 2021. augusztus 10. napján lejárt.

A 131 darab ingatlant érintő lakossági igény előzetes áttekintése és feldolgozása megtörtént. Ezek alapján megállapítható, hogy a felhívásnak megfelelően az igények döntő hányada lakóterületi átsorolási igényekről szólt, de voltak egyéb más, például gazdasági terület, vagy üdülőterület fejlesztési igények is. A beadott átsorolási kérelmeket a PESTTERV Kft. kizárólag településszerkezeti és településrendezési szempontok figyelembevételével vizsgálta meg és értékelte.

A 2021. augusztus 30. napján tartott Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a tájékoztatásra bevitt “Lakossági kezdeményezésű HÉSZ módosítás” napirendi pontot nem tárgyalta. így a Képviselő-testület elé nem került előterjesztésre.

Az átsorolási kérelmekkel kapcsolatban a PESTTERV Kft. településszerkezeti és településrendezési szempontok figyelembevételével az alábbi előzetes információkat adta:

– “Azokkal az átsorolási kérelmekkel, melyek nem lakóterület fejlesztési igények, azokkal az Önkormányzat jelenleg még nem tud foglalkozni, de ezen kéréseket is már előzetes igényként rögzítettük a későbbi tervezésekhez.
– A beérkezett lakóterület fejlesztési igények jelentős száma és összességében igen nagy területi kiterjedése mindenképpen szükségessé tesz egy többlépcsős szűrési és előminősítési folyamatot.
– Valószínűsíthető azon átsorolási igények elvetése, ahol valamely magasabb rendű jogszabályi előírások, vagy településszerkezeti ellentmondások az átsorolás lehetőségét kizárják. Ilyen korlátozó tényezők például:
= a beépítést tiltó természeti értékvédelemi korlátozások,
= a jobb minőségű termőföldeken tervezett fejlesztési területek átminősítését akadályozó termőföldvédelmi előírások
= a települések további összenövését korlátozó agglomerációs szabályok, vagyis a közigazgatási terület határától mért 200 m-es távolságon belül tervezett fejlesztések korlátozása, vagy tiltása,
= a belterülettől leszakadó, szigetszerűen elhelyezkedő, vagy infrastruktúrával nehezebben ellátható fejlesztések átsorolhatósági korlátozása,
– A további egyeztetési körökben valószínűsíthető azon igények kizárása is, amelyeket az Önkormányzati Képviselő-testület vagy az önkormányzat valamely bizottsága településfejlesztési, pénzügyi, vagy településpolitiai okokból nem támogat.
– Bármely terület esetében (még a magasabb rendű jogszabályok által tiltott, vagy korlátozott esetekben is) az átsorolást lehetővé tevő tervezési folyamatba történő esetleges bevonásról kizárólag az Önkormányzati Képviselő-testület dönthet!”

A mellékelt hatályos szabályozási tervlapon az átadott kérelmekben szereplő érintett ingatlanok lehatárolása látható (lila lehatárolás + a bedás sorrendjében feltüntetett sorszámozással jelölt azonosító). Zöld szaggatott vonallal jelölve van a közigazgatási terület határától mért 200 m-es távolság is, melyen belül különösen nehéz lesz bármely építési célú övezeti átsorolást végrehajtani. A tervlapon szereplő azonosító számokra hivatkozással az egyes területek átminősíthetősége előzetesen az alábbiaknak megfelelően oldható meg, illetve nem oldható meg.

– A felmerült módosítási igények közül most nem tárgyalható (mert nem lakóterületi módosítási kérelem volt), de későbbi módosításra előzetesen regisztrálható igények: 12, 15, 39, 56, 62
– A felmerült módosítási igények közül kisebb feltételekkel várhatóan megoldható: 1, 4, 14
– Önmagában egy ingatlanra meg nem oldható módosítási igény, csak ha a tömb mezőgazdasági besorolású ingatlanainak tulajdonosai összessége együtt igényli: 5
– A felmerült módosítási igények közül várhatóan megoldható, ha a közigazgatási terület határától mért 200 m-es távolságon belüli területrészek elsősorban zöld, vagy erdőterületi hasznosításúak lehetnek, és az átsorolás tömbösítve lehetséges és a közúti feltárás is jól megoldható: 13, 16, 41, 42, 46, 47, 61, 63, 64
– Egységes szerkezeti megoldás esetén feltételekkel megoldható módosítási igények: 6, 7, 9
– A természetvédelmi érintettségű területrészek kivételével és ha tömbösíthető átsorolás érhető el, akkor megvalósítható módosítási igények: 55, 58
– Csak a záportározó végleges megoldása, kialakítása után külön részletes vizsgálatok alapján esetleg később megoldható: 48,49
– Elsősorban szigetszerűség, részben a közigazgatási terület határától mért 200 m-es távolságon belüli elhelyezkedés és közlekedési problémák miatt teljes egészében reálisan meg nem oldható módosítási igények, mely további vizsgálattal tömbösítés esetén a meglévő közművesített utak melletti szakaszoknál kisebb részben átsorolhatóvá válhatnak: 2, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 53, 54
– A kérelmezett karakterű (nagy intenzitással beépíthető nagyvárosias) lakóterületté nem sorolható át: 51
– Természeti védelem miatt és szigetszerűség miatt reálisan meg nem oldható módosítási igény: 17
– A gazdasági területek és lakóterületek összenövésének elkerülése, zöld, vagy erdőterület kijelölésének szükségessége miatt meg nem oldható módosítási igények: 18, 19, 20, 37, 38, 43, 44, 45
– Elsősorban átlagosnál jobb minőségi osztályú termőföldi besorolás érintettség, másodlagosan részben szigetszerű elhelyezkedések, harmadlagosan a gazdasági területek és lakóterületek összenövésének elkerülése miatt reálisan meg nem oldható módosítási igények: 8, 10, 11, 40, 52, 57, 59, 65, 66, 67, 68, 69,70, 71
– Elsősorban átlagosnál jobb minőségi osztályú termőföldi besorolás érintettség, másodlagosan a gazdasági területek és lakóterületek összenövésének elkerülése, zöld, vagy erdőterület kijelölésének szükségessége miatt meg nem oldható módosítási igények: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.”

Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester

TÉRKÉP – Kerelmek-SZT-3-II-m_20210909