Tájékoztatás a gépjárműadót érintő 2021. évi változásokról

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény több pontban is érintette a gépjárműadóztatás kérdését. A módosulás kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el. A gépjárműadót előíró határozatokat 2021. évtől az állami adóhatóság készíti el és postázza az érintettek részére. Ezen határozat fogja tartalmazni a fizetendő adó összegét, az esedékesség határidejét, valamint azt, hogy hová, melyik bankszámlára kell az adót megfizetni. A változásokkal kapcsolatos információk az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján hamarosan elérhetőek lesznek.

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben továbbra is Nagytarcsa Község Önkormányzati Adóhatósága az illetékes. A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni. Nagytarcsa Község Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla: 11784009-15730521-08970000.

A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak az adókötelezettségben bekövetkezett változásokról (adásvétel) adatbejelentést továbbra is a Kormányhivatalnak (Okmányiroda) köteles bejelenteni (eladó 8 napon belül, vevő 15 napon belül).

Az önkormányzati adóhatóság a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

Ancsin László Zoltán
jegyző