Tájékoztatás

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 36340/1082/2022. ált. iktatószámú levelében foglaltakról az Országos Tűzvédelmi Szabályzat változásával kapcsolatban.
Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét.
Tisztelettel:
Kavaleczné Dr. Komolai Edina
jegyző

I. Avar és kerti hulladék égetése, kerti grillsütő használata, bográcsozás
A belterületi ingatlanon kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. A
tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben azonban továbbra is felmentést adhat, ha
szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit, időpontját. Amennyiben nincs ilyen rendelete
az önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni.
Belterületi avar vagy kerti hulladék égetése során bejelentési kötelezettség nem áll fenn.
A belterületi ingatlanon található szabadtéri tűzrakóhely, tűzhely, vagy grillsütő használata
nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem és bejelentési kötelezettség sem terheli a
használókat.

II. Szabadtéri tűzgyújtás külterületen
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 2022.
június 13-i változása megszüntette a külterületi irányított égetés fogalmát, helyébe a
„füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenység” fogalom lépett.
Fontos változás, hogy minden olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet,
amely összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságnak a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell jelenteni.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi
koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a kapcsolattartó telefonos
elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási helyét.
A bejelentést az alábbi e-mail címre kell megtenni: pest.ugyelet@katved.gov.hu
A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a kerti grillezésre, bográcsozásra, szalonnasütésre,
valamint az önkormányzati rendelet által engedélyezett belterületi avar és kerti hulladék
égetésére.
A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a
tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.)
Korm. rendelet alapján 10.000,- forinttól 3.000.000,- forint összegű tűzvédelmi bírságot
szabhat ki.