Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírus fertőzés elleni védekezés feladatainak ellátása során a Helyi Védelmi Bizottság döntése alapján az alábbi feladatokat rendelem el:

  • A településen működő bölcsődék, óvodák, iskolák működésének szüneteltetését a következő Kormány által hozott veszélyhelyzeti intézkedésig szüneteltetem (a létesítmények a jelenleg is kiadott működési rend alapján folytatják alaptevékenységüket).
  • Intézkedtem a védekezéshez szükséges védőeszközök, anyagok folyamatos beszerzéséről az Önkormányzat által fenntartott intézmények részére.
  • A nyilvántartott rászorulók számára folyamatosan biztosítjuk a szükséges alapellátást (bevásárlás, recept kiváltás, étel kiszállítás, stb.).
  • A jelentkező önkéntesek bevonásával továbbra is ellátjuk a védekezés feladatait.
  • A Közszolgáltató Kft. állományából a hétvégi ügyeletet elrendeltem.

Ezúton is köszönöm a lakosság közreműködő és segítőkész részvételét, hogy a veszélyhelyzetben is olyan magatartást tanúsít, amely segíti a védekezést.

Nagytarcsa, 2020. március 27.

 

Tisztelettel:

Rimóczi Sándor Vilmos

polgármester, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke