Rendkívüli települési támogatás kérelem

Tisztelt Lakosság!

Nagytarcsa Község Önkormányzatának feladata többek között a településen élő nehéz anyagi és szociális körülmények között élő személyek, családok pénzbeli és természetbeni segítése, a nehéz helyzetbe került személyek és családok részére történő gyors és hathatós segítségnyújtás. Az iskolás korú gyermeket nevelő családok számára különös anyagi terhet jelent a tanévkezdés, ezért felhívom szíves figyelmüket arra, hogy az Önkormányzat lehetőséget biztosít a nagytarcsai lakóhellyel rendelkező iskolás korú gyermeket nevelő családok részére rendkívüli települési támogatás iránti kérelem benyújtására.

A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem formanyomtatványa beszerezhető a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján, vagy letölthető a nagytarcsa.hu honlapról. A kérelem benyújtható postai úton, személyesen a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatalban, vagy ügyfélkapun keresztül is. További tájékoztatás telefonon kérhető Berki Katalin ügyintézőtől a 06-28-450-402/106. mellék telefonszámon.

Tisztelettel:

Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző