Póttagok jelentkezését várjuk a Helyi Választási Bizottságba

A Nagytarcsai Helyi Választási Bizottságba szükségessé vált 2 fő póttag megválasztása. A póttag még nem tagja a helyi választási bizottságnak, a határozatképességbe nem számít be, nem szavazhat és tiszteletdíj sem illeti meg, azonban megválasztását követően esküt kell tennie a polgármester előtt. A helyi választási bizottság választott tagja az adott településen lakcímmel rendelkező, központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet. Amennyiben a bizottság választott tagjának a tagsága megszűnik, helyébe a póttagok megválasztására irányuló indítványban megválasztott, az ott meghatározott sorrendben következő póttag lép.

HVB felhívás póttag jelentkezésre