Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal tájékoztatása települési ügysegédről

A települési ügysegédek tevékenységét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) szabályozza.

A települési ügysegéd az ügyfelek lakóhelyén segít a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek intézésében, közreműködik az eljárás megindításában, és szükség esetén az eljárásban is.
A települési ügysegéd a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben tájékoztatást ad az ügyfeleknek, átveszi a beadványokat, ügyféli kérelmeket, a szükséges nyomtatványokat biztosítja.

A települési ügysegédek

58. §(1) A járási hivatalok települési ügysegédei (a továbbiakban: ügysegéd) – kormányrendeletben meghatározott feladataik mellett – közreműködnek az e §-ban foglaltak szerint a kormányablak feladatai ellátásában.
(2) Az ügysegéd ügyfélfogadást a www.kormanyhivatal.hu honlapon, a kormányzati telefonos ügyfélszolgálattól lekérdezhető, illetve a helyben szokásos módon közzétett helyszínen és időpontban biztosít az ügyfelek számára.
(3) Az ügysegéd az 51. § szerinti ügyfél-tájékoztatás, valamint a 7. és 9. Mellékletben felsorolt ügykörök, illetve szolgáltatások közül a (2) bekezdés szerinti tájékoztatásban közzétett ügyintézési, illetve kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítja. A szolgáltatás kiterjed a kormányhivatalok irányításáért felelős miniszter által utasításban meghatározott ügykörökre.
51. § (1) bek. A kormányablak az 5. és 6. melléklet szerinti ügyekben a 48. és 49. §-ban meghatározottak mellett az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány kitöltésében.

Nagytarcsán az alábbi időpontokban és helyszínen Kenyeres Máté ügysegéd fogadja az ügyfeleket:

Helyszín: Polgármesteri Hivatal

Időpont:
szeptember 1. szerda
október 6. szerda
november 3. szerda
december 1. szerda

08:00 – 10:00 között