Pályázat titkársági ügyintéző munkakör betöltésére

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala titkársági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.

Ellátandó feladatok:

Titkársági feladatkör-koordinációs feladatkör a testületi (bizottsági) ülések előkészítése, üléseken való részvétel, jegyzőkönyvek előkészítése, felterjesztése, döntések nyilvántartása. Az érkeztetési, iktatási és irattározási feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A testületi (bizottsági) ülésekkel kapcsolatos feladatok ellátása az SZMSZ és a jegyző rendelkezéseinek megfelelően. Az iratkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a helyi szabályzat szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés,

• hasonló munkaterületen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőfokú képesítés,

• hasonló munkaterületen szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

• Közigazgatási alapvizsga megléte

• Gyors és gépírói képesítés

Elvárt kompetenciák:

• Kiemelkedő kapcsolatteremtő és kommunikációs képességek,

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz

• nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti

• 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• nyilatkozattétel arra vonatkozóan, hogy a vagyontételi kötelezettséget vállalja

• végzetséget, szakképzetséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2142 Nagytarcsa, Rákóczi Rákóczi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/12416/2021 , valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.

vagy

• Elektronikus úton Sipiczki Györgyné részére a penzugy1@nagytarcsa.hu E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Sipiczki Györgyné, Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.nagytarcsa.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagytarcsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.