Pályázat közterület-felügyelő munkakör betöltésére

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet


Közterület-felügyelő 
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999.(XI.26.) BM rendelet alapján.

Az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyon védelme, őrzése, a közterületek közbiztonsági szempontból történő ellenőrzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének vizsgálata. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által előírt tevékenység megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és természetes környezet, közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • középiskolai/gimnáziumi végzettség
 • B kategóriás jogosítvány
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • közterület-felügyelői OKJ-s képesítés megléte

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtható iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatát
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vass Ildikó Éva nyújt, a 06-70-977-0982 telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.február 20.