Pályázat könyvelői munkakör betöltésére

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Könyvelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Költségvetés készítésében segítség nyújtása, beszámoló készítése, vagyongazdálkodási feladatok, kontírozás, főkönyvi könyvelés az ASP szakrendszerben. , Normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos, naprakész kezelése. Gazdasági statisztikák elkészítése, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése. A pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív, beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységekben való részvétel, kincstári adatszolgáltatás, banki feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Főkönyvi könyvelés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az 1/2019. Jegyzői Utasítás Nagytarcsa Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzatáról az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középfokú képesítés, Mérlegképes könyvelői szakképesítés,
  • Hasonló területen szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőfokú képesítés, Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 01.31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Beáta nyújt, a 06704590433-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Könyvelő.
  • Elektronikus úton Tóth Beáta pénzügyi vezető részére a penzugy2@nagytarcsa.hu címre
  • Személyesen: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani (2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.