Pályázat házi gondozó munkakör betöltésére

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat házi gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Zrínyi utca 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mindennapi életvitelükben akadályoztatott emberek részére nyújt gondozást. Igényeikhez és szükségleteikhez igazodva támogatja, gondozza a rászorulókat. Elvégzi a rászorulók testi gondozását, háztartási munkákat, segít a mindennapi ügyintézésben. Feladatai: – személyes szociális és egészségügyi szolgáltatás nyújtása; – gyógyszerbeadás, vérnyomásmérés; – együttműködés a családdal, a védőnővel, a családsegítővel, a házi gondozóval, a gyermekvédelmi szolgálattal; – háztartási munkák végzése (főzés, takarítás, bevásárlás); – segítségnyújtás a házkörüli munkákban; – szolgáltatások biztosítása (bevásárlás, ügyintézés, utaztatás); – betegszállítás szakrendelésre; – személyes tanácsadás; – beszámoló készítése; adatrögzítés, – a rászoruló mentális egészségének fenntartása érdekében szórakoztatás, társalkodás, felolvasás végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés, szociális szakirányú képesítés, ápolói, gondozói végzettség,

szociális szférában – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

B kategóriás jogosítvány,

szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél, fényképes szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány. Hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Emelt szintű szakképesítés, házi gondozói szakvégzettség,

szociális szférában – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Kiváló szintű szakmai ismeret, ellátási terület helyismerete

Elvárt kompetenciák:

Jó szintű Jó szintű kommunikációs, konfliktuskezelő, stressz tűrő képesség, pontosság. KENYSZI és GYVR ismeret,

Előnyt jelentő kompetenciák:

Jó szintű Jó szintű kommunikációs, konfliktuskezelő, stressz tűrő képesség, pontosság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél, fényképes szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány. Hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Novák Éva nyújt, a +36703342813 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat címére történő megküldésével (2142 Nagytarcsa, Zrínyi utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83/2022 , valamint a munkakör megnevezését: házi gondozó.

Elektronikus úton DR. Novák Éva részére a drnovakeva@gmail.com E-mail címen keresztül

Személyesen: Dr Novák Éva, Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Zrínyi utca 38. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat Facebook oldalán – 2022. március 21