Nyílt levél a Képviselő-testület tagjaihoz!

A TEFÜ Bizottsági ülésen olyan határozat született, hogy a veszélyhelyzet időszakában hozott határozatok és rendeletek kerüljenek visszavonásra.

Ismételten el kell mondanom, hogy a polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

A Képviselők összehívására nincs lehetőség, ugyanakkor számos magasabb szintű jogszabályi rendelkezés állapít meg határidőt meghatározott döntések meghozatalára, ill. több olyan eljárást is indult, melynek határideje lejárt, és a döntés elmaradása súlyosan érintené az önkormányzati működést. Figyelemmel arra, hogy az említett határidők alkalmazását a veszélyhelyzetben kihirdetett jogszabályok nem függesztették fel, valamennyi szükséges kérdésben hozhat döntést a képviselő-testület helyett a polgármester

A veszélyhelyzet feladatainak ellátása mellett a település minden egyéb feladatát igyekeztünk ellátni úgy, hogy a tervezett és szükséges feladatok időarányosan végrehajtásra kerüljenek. Ennek érdekében határozatokat és rendeleteket kellett hozni azért, hogy a lakossági érdekek és a tervezett feladatok megvalósíthatók legyenek.

Az, hogy a veszélyhelyzetben hozott döntéseket indokolt e hatályon kívül helyezni? A Belügyminisztérium által kiadott állásfoglalás szerint nem indokolt hatályon kívül helyezni, hanem érvényességükhöz a polgármester megerősítő döntése szükséges.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi (189. tv) CLXXXIX törvény (Mötv.) általános szabályai szerint a képviselő-testület a polgármester, a bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntéseket lényegében korlátozás nélkül bármikor felülvizsgálhatja, megváltoztathatja. Ez a jog természetesen a veszélyhelyzet megszűnését követően is rendelkezésre áll. Természetesen a rendeletek módosítása esetén indokolt, hogy ezekről a képviselő-testület feltétlenül döntsön (az általános jogelvek tiszteletben tartásával) abban az esetben is, ha a polgármester döntését változatlan formában be kívánja nyújtani.

Jelezni kívánom, hogy a képviselő-testület felülvizsgálati jogkörének visszamenőleges hatálya nincs.

Lényegesnek és fontosnak tartom elmondani, hogy a határozatok és rendeletek visszavonása olyan pénzügyi követelés áradatot indít el az önkormányzat ellen, aminek akár több milliárd forint követelés lehet a vége. Gondoljunk bele pl. a HÉSZ rendelet visszavonása esetén – az új rendelet figyelembe vételével elindult adás-vételi; telekalakítási eljárások, építési engedélyezés, egyéb hatósági állásfoglalások, stb. – milyen anyagi kártérítések fogalmazódnak meg az önkormányzat felé.

A visszavonást nem javaslom, helyette a felülvizsgálatot, ahol meg lehet vizsgálni az esetleges módosítás lehetőségét

Tisztelt Képviselő Társaim! Kérem, fontolják meg és gondolják át döntésük annak fényében, hogy annak milyen következményei lehetnek, mert később ezért csak önmagukat okolhatják.

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester