Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintéző munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal

műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. mellékletének 14. pontja alapján: Hatósági
feladatkör; 32. pontja alapján: Település-, terület- és Vidékfejlesztési, település-üzemeltetési
feladatkör — I. besorolási osztályban.
Ellátandó feladatok:
A helyi közszolgáltatások körében a településfejlesztéssel, a településrendezéssel, az épített és
természeti környezet védelmével, a vízrendezéssel és vízelvezetéssel, csatornázással,
köztemető fenntartásával, a helyi közutak és közterületek fenntartásával kapcsolatos döntések
szakmai előkészítése, a feladatellátás végrehajtásának szervezése, ellenőrzése; az
önkormányzati ingatlanvagyon karbantartásával, felújításával, hasznosításával kapcsolatos
szervezési, irányítási feladatok ellátása a tulajdonosi döntések szerint; az önkormányzati
beruházások szakmai előkészítésével, a beruházás tulajdonosi ellenőrzésével kapcsolatos
feladatok ellátása; szerződéskötések előkészítése, nyilvántartások vezetése. Az önkormányzati
létesítmények tekintetében üzemeltetési és működtetési feladatok szervezése, lebonyolítása,
kapcsolódó beszerzési eljárások lebonyolítása, teljesítések nyomon követése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
hatósági ügyintézés, községgazdálkodás, vagyongazdálkodás, település-üzemeltetés

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal
Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Felsőfokú, műszaki végzetség
 B kategóriás jogosítvány,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Közigazgatási szakvizsga megléte
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. november 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.október 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.Tiborcz Lajos nyújt, a 06-70/3874578 –
os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 Elektronikus úton dr. Tiborcz Lajos részére az aljegyzo@nagytarcsa.hu e-mail címen
keresztül
 Személyesen: dr. Tiborcz Lajos, Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája-2020. szeptember 21.- 2020. október 15.
 www.nagytarcsa.hu
 Nagytarcsa Önkormányzatának facebook oldala

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási
szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.