Módosított Bizottsági meghívó

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi-, Ügyrendi és Pénzügyi
Bizottsága rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2020. szeptember 21. (hétfő) 17.00 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
Nyílt ülés:

1. Tájékoztató: Nagytarcsa  – Közvilágítás korszerűsítés pályázat
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. 2020. I. féléves tájékoztató
Előterjesztő: Tóth Beáta Éva pénzügyi vezető
3. 2020. évi költségvetés I. módosítás
Előterjesztő: Tóth Beáta Éva pénzügyi vezető
4. Háziorvosi rendelőben megbízással foglalkoztatott orvos rezidens  megbízási
szerződésének meghosszabbítása
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
5. Tájékoztató : Bocskai utca. „Névtelen utca”- Ady Endre csapadékvíz elvezetés
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
6. Tájékoztató: KOMA. vagyonnyilatkozat nyilvántartás
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
7. Egyebek
Az egészségügyi szabályok betartásának érdekében a maszk használata kötelező!

Tisztelettel:

Papp Gabriella Diána s.k.
elnök