Meghívó Településfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság rendes nyílt ülésére – augusztus 29.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

Ülés ideje: 2022. augusztus 29. (hétfő) 17.00 óra

Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

1. Javaslat a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság munkatervének elfogadására

2. Nagytarcsa külterület 093/400-402 hrsz. alatti ingatlanok csapadékvízének a 0118/7 hrsz. alatti árokba való bevezetése ügyében kezelői hozzájárulás

3. Nagytarcsa 09/1 hrsz. alatti külterületi ingatlan belterületbe vonása

4. Nagytarcsa 066/83 hrsz. alatti külterületi ingatlan belterületbe vonása

5. A 117/2022. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat visszavonása és a Nagytarcsa 0118/7 hrsz. alatti Magyar Állam tulajdonában lévő „kivett árok” Önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatban új határozat hozatala

6. Nagytarcsa 0119/112-114 hrsz. alatti külterületi ingatlanok belterületbe vonása

7. Nagytarcsa 1368-1371 hrsz. alatti ingatlanok Helyi Építési Szabályzat módosítása

8. Nagytarcsa 1381-1384 hrsz. alatti ingatlanok lakóövezetbe való átsorolása ügyében a Helyi Építési Szabályzat „egyszerűsített” módosítása

9. 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 84. szám 1256/3 hrsz. alatti „HEMO” Művelődési Ház befejező munkálataira vonatkozó tervezői ajánlat kiválasztása

10. Nagytarcsa 085/149, 093/395 és 093/399 helyrajzi számú kivett közforgalom elől el nem zárt magánutak önkormányzati tulajdonba történő ingyenes átadása

11. Nagytarcsa 503/4, 503/6, 503/7, 503/8, 503/9 hrsz. -ú ingatlanok ingyenes Önkormányzati tulajdonba vételéről

12. Javaslat a Nagytarcsa Kistemplom buszmegálló, utasváró javítására

13. Javaslat ingatlan vásárlása tagóvoda részére

14. Javaslat a Nagytarcsa Ibolya utca közvilágításának kiépítésére

15. Javaslat a Nagytarcsa Petőfi-telep játszóterének tervezésére, újjáépítésére vonatkozó árajánlatok bekérésére

16. Javaslat a Nagytarcsa Község Önkormányzata és az Archinet Építészeti Kft. között létrejött szerződés felmondására

17. Javaslat a Nagytarcsai Csillagszem óvoda területén lévő kút felülvizsgálatára

18. Kivitelező kiválasztása a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 azonosító számú „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” című pályázathoz kapcsolódó külső víz- és csatornabekötés kivitelezésére vonatkozó feladatok ellátására

19. Döntéshozatal a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 azonosító számú „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” című pályázathoz kapcsolódó projekt koordinátori feladatok ellátására vonatkozóan

20. Döntéshozatal 2142 Nagytarcsa, Ady Endre utca 54. szám 737 hrsz. alatti földrészlet eladásra történő felkínálásáról

21. Egyebek

Tisztelettel:
Jurics Jolán s.k.
elnök