Meghívó TEFÜ Bizottsági ülésre

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottsága rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

Ülés ideje: 2022. május 23. (hétfő) 18.00 óra

Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
Nyílt ülés:

1. A Nagytarcsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő aszfalt utak
burkolatjavítása (kátyúzása)
2. Nagytarcsa község területén az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok,
zöldfelületek karbantartása
3. Nagytarcsa Zrínyi utcai (Tompa Mihály utca felőli) gyalogos híd felújításának,
helyreállításának kivitelezése
4. Nagytarcsa HEMO gyalogos híd (010 hrsz.) felújítása, valamint a hídhoz vezető
gyalogút felújítása
5. Konténer óvoda bővítésének tervezése
6. A Nagytarcsa, Tompa u. 19. (237/2 hrsz.) szám alatti könyvtárral azonos
épületben található házrész megvásárlása
7. Nagytarcsa külterület 0153/2 hrsz. Vadvirág utca 17. szám alatti Nagytarcsa
Község Önkormányzat résztulajdonában álló földrészlet eladása

Tisztelettel:
Bardócz Gábor s.k.
elnök