Meghívó-Rendkívüli nyílt TEFÜ ülés 2024.03.11.

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága rendkívüli nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

 

Ülés ideje: 2024. március 11. 17 óra

 

Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

 

 

NYÍLT ÜLÉS

 

 

  1. Javaslat a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 2024. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztő: Jurics Jolán elnök

  1. Javaslat ajánlatkérésre, az önkormányzati kezelésben lévő útszakaszok forgalomtechnikai felülvizsgálatára

Előterjesztő: Jurics Jolán elnök

  1. Javaslat megbízási szerződés kötésére víziközmű és úttervezési, műszaki tervezési feladatok tárgykörökben szakmai tanácsadásra, képviseletre

Előterjesztő: Jurics Jolán elnök

  1. Javaslat a HEMO-sétány tervezésére-kivitelezésére

Előterjesztő: Jurics Jolán elnök

  1. Műszaki csoportvezető által elkészített jelentés megvitatása

Előterjesztő: dr. Kuji Eszter jegyző

 

 

Nagytarcsa, 2024. március 8.

 

Tisztelettel:

 

Jurics Jolán s.k. elnök