Meghívó Rendkívüli Képviselő-testületi ülésre – február 15.

MEGHÍVÓ
 
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.
 
Ülés ideje: 2022. február 15. (kedd) 17:00 óra
Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
 
Nyilvános ülés napirendi pontjai:
 
1) A helyi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összege
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2) 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3) Javaslat a H2 Highway Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés megszűntetésére
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
 
Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester