Meghívó – Rendkívüli képviselő-testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a napirendi pontok tekintetében meghozandó sürgős döntések szükségességére – rendkívüli nyilvános ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

 

Ülés ideje: 2023. január 12. (csütörtök) 16.00 óra

 

Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

 

Napirend előtt: polgármesteri tájékoztató az Agon Kft.-vel kötött szerződéssel kapcsolatban

 

  1. Javaslat a diagnosztikai minta szállítási feladatait ellátó gazdálkodó szervezettel történő szerződéskötésre
  2. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata saját halottjává történő nyilvánításra
  3. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata szabad pénzeszközeinek lekötésére
  4. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022.(VII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
  5. Javaslat a Nagytarcsa 520/10 helyrajzi szám alatt pályázati forrásból épülő új bölcsőde építési területének védelmére vonatkozó szerződés megkötésére
  6. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 24/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
  7. Javaslat a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat által kötendő, szociális étkeztetés biztosítására vonatkozó szerződés megkötésének jóváhagyására

Zárt ülés

 

  1. Nagytarcsa község ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásának ellátására vonatkozó koncessziós szerződés megkötéséhez kapcsolódó pályázati kiírás és hirdetmény jóváhagyása

 

Tisztelettel:

Gulyás Tamás István s.k.

polgármester