Meghívó – rendkívüli képviselő-testületi ülés 2023.06.20

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete- figyelemmel a napirendi pontok tekintetében meghozandó sürgős döntések szükségességére – rendkívüli nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

Ülés ideje: 2023. június 20. (kedd) 18.00 óra

Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

 

NYÍLT ÜLÉS

 

  1. Bölcsőde közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

  1. Közbeszerzési terv módosítása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

  1. Bölcsőde eszközbeszerzésére közbeszerzés indítása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

  1. Nyári táborok pénzügyi fedezetének megtárgyalása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

  1. Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatával kötendő közigazgatási szerződés és támogatási szerződés megtárgyalása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

  1. Javaslat a polgármester idegennyelv-tudási pótlékának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Giba Zoltán, Dr. Kuji Eszter megbízott jegyző helyett eljáró jogi referens

 

Nagytarcsa, 2023. június 16.

 

Tisztelettel:

Gulyás Tamás István s.k.

polgármester