Meghívó-Rendes nyílt Pénzügyi Bizottsági ülés

MEGHÍVÓ

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

 

Ülés ideje: 2024. március 25. (hétfő) 18:00 óra

 

Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Díszterem (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

 

ZÁRT ÜLÉS

 1. Vitáris Márk 2023. évi albérleti hozzájárulásának elszámolása

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

 

 1. Nkubitoné Szabó Tünde Ibolya 2023. évi albérleti hozzájárulásának elszámolása

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

 

NYÍLT ÜLÉS

 

 1. Javaslat a szociális intézményben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 15/2023. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Kuji Eszter jegyző

 

 1. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 23/2023. (XI.17.) önkormányzati rendelete módosítására

Előterjesztő: Berki Katalin intézményvezető

 

 1. A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. között 2023. július 20. napján létrejött „Vállalkozási keretszerződés”-be foglalt feladatok és kiadások teljesítéséről

Előterjesztő: Zizisz Ákos Noémi cégvezető

 

 1. évi összefoglaló belső ellenőri jelentés megtárgyalása

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

 

 1. Peter Cerny Alapítvány 2023. évi támogatás elszámolása és 2024. évi támogatási kérelme

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

 

 1. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

 

 1. Önkormányzat NETTEL Trade Kft-vel kötött szerződésének átkötése a Bölcsődére (tűzjelző rendszer karbantartása)

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

 

 1. Civil szervezetek 2023. évi beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

 

 1. Civil szervezetek 2024. évi pályázatainak elbírálása

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

 

 1. Egyebek

 

 

Nagytarcsa, 2024. március 21.

Tisztelettel:

 

Berna-Pataki Szandra s.k.

elnök