Meghívó-Rendes Nyílt Képviselő-testületi ülés 2024.02.26.

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

 

Ülés ideje: 2024. február 26. (hétfő) 19:00 óra

Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Díszterem (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

 

NAPIREND ELŐTT

 1. Tájékoztatás a II. számú gyermekorvosi rendelő kialakításáról

 

NYÍLT ÜLÉS

 

 1. Jelentés az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról és a végre nem hajtott határozatok helyzetéről

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a bölcsődei ellátás igénybevételéről és a térítési díjak megállapításáról szóló … /2024. (…) önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2024. évi üzleti terve

Előterjesztő: Szert István ügyvezető

 

 1. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2023. évi IV. negyedévi beszámolója

Előterjesztő: Szert István ügyvezető

 

 1. Javaslat macskaivartalanítás tárgyában szerződés módosítására

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

 

 1. Státuszbővítés – közművelődési ügyintézői munkakör

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

 

 1. Gyermekétkeztetési pályázat megtárgyalása

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra

 

 1. Javaslat ipari és lakossági vízmérők megrendelésére

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

 

 1. Javaslat ívóvíz és szennyvízcsatorna rekonstrukció előkészítésére

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

 

 

 1. Javaslat Viszkok átemelőhőz 1000 kg teherbírású oszlopos forgódaru telepítésére

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

 

 1. A DL-Trans Office Kft. által előterjesztett kárigény megvitatása

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

 

 1. Javaslat a gréderezési munkák megkezdésére

Előterjesztő: Jurics Jolán elnök

 

 1. Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely vezetőjének 2023. évi beszámolója

Előterjesztő: Sándor Béla elnök

 

 1. Községi Könyvtár 2023. évi beszámolója

Előterjesztő: Sándor Béla elnök

 

 1. Nagytarcsai Csillagszem Óvoda 2023. évi beszámolója

Előterjesztő: Sándor Béla elnök

 

 1. Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2023. évi beszámolója

Előterjesztő: Sándor Béla elnök

 

 1. 2023. évi védőnői beszámoló

Előterjesztő: Sándor Béla elnök

 

 1. Gyermekorvos 2023. évi beszámolója

Előterjesztő: Sándor Béla elnök

 

 1. Dr. Dutka Edina felnőtt háziorvos 2023. évi beszámolója

Előterjesztő: Sándor Béla elnök

 

 1. Dr. Salamon Ilona felnőtt háziorvos 2023. évi beszámolója

Előterjesztő: Sándor Béla elnök

 

 1. Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának 2023. évi beszámolója

Előterjesztő: Sándor Béla elnök

 

 1. Hozzájárulás Gödöllői Kistérségi Társulásból történő kilépéshez

Előterjesztő: Sándor Béla elnök

 

 1. Pályázat kiírása civil egyesületek részére

Előterjesztő: Sándor Béla elnök

 

 1. Közterülethasználati engedély kiadása a BKM Nonprofit Zrt. részére, hulladékgyűjtési és szállítási tevékenység elvégzéséhez

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Javaslat megbízási szerződés kötésére településrendezési, településfejlesztési, beruházási tárgykörökben szakmai tanácsadásra, képviseletre

Előterjesztő: Jurics Jolán képviselő

 

 1. Javaslat Közinformatika Kft-vel megkötött szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Kuji Eszter jegyző

 

 1. HEMO ingatlan beruházási munkáinak átvételéhez műszaki ellenőr megbízása

Előterjesztő: Jurics Jolán képviselő, a TEFÜ Bizottság elnöke

 

 1. Kérelem elbírálása Nagytarcsa Község névhasználatának engedélyezéséhez

Előterjesztő: dr. Kuji Eszter jegyző

 

 1. Meghatalmazás Egészségnap szervezésére, lebonyolítására

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Nagytarcsa, 2024. február 23.

 

Tisztelettel:

 

Gulyás Tamás István

polgármester helyett

 

Barna Ervin

alpolgármester