Meghívó-Rendes nyílt és zárt Képviselő-testületi ülés 2024.03.27.

MEGHÍVÓ

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

 

Ülés ideje: 2024. március 27. (szerda) 18:00 óra

 

Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Díszterem (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

 

ZÁRT ÜLÉS

 1. Vitáris Márk 2023. évi albérleti hozzájárulásának elszámolása

Előterjesztő Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Nkubitoné Szabó Tünde Ibolya 2023. évi albérleti hozzájárulásának elszámolása

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjének béremelése

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

NYÍLT ÜLÉS

 

 1. Javaslat a szociális intézményben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 15/2023. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Kuji Eszter jegyző

 

 1. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 23/2023. (XI.17.) önkormányzati rendelete módosítására

Előterjesztő: Berki Katalin intézményvezető

 

 1. Javaslat Nagytarcsa közigazgatási területén szabálytalanul tárolt üzemképtelen, roncs és elhagyott járművek tárolásának szabályaira vonatkozó rendelet megalkotására

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Javaslat a településrendezési eszközök 6. sz. módosítására – partnerségi egyeztetés lezárására

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. évi összefoglaló belső ellenőri jelentés megtárgyalása

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Beszámoló fogorvosi tevékenységről

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Peter Cerny Alapítvány 2023. évi támogatás elszámolása és 2024. évi támogatási kérelme

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Önkormányzat NETTEL Trade Kft-vel kötött szerződésének átkötése a Bölcsődére (tűzjelző rendszer karbantartása)

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Civil szervezetek 2023. évi beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Civil szervezetek 2024. évi pályázatainak elbírálása

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Csillagszem Óvoda munkaterve

Előterjesztő: Hauptmanné Baraksó Katalin intézményvezető

 

 1. Kérelem Nagytarcsa Község névhasználatának engedélyezéséhez

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Javaslat Bethlen Gábor utca érintett szakaszán (hrsz.:1303/11, 1303/15, 1303/16) lévő ingatlanok ivóvíz és kommunális szennyvíz ellátása tárgyában

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat üzemeltetési szerződésének felmondása

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Javaslat az FCSM által megtervezett ivóvíz-körvezetékek kiépítéséhez megrendelés elkészítésére két helyszínen Rozmaring utca – Honfoglalás utca és Pipacs utca- Pesti út csomópontokban

Előterjesztő: Jurics Jolán a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke

 

 1. Műszaki csoportvezető által elkészített jelentés megvitatása

Előterjesztő: dr. Kuji Eszter jegyző

 

 1. Pályázat benyújtása „TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT II.” HULLADÉKFELSZÁMOLÁSI PÁLYÁZAT című felhívásra

Előterjesztő: Bardócz Gábor képviselő

 

 1. Egyebek

 

 

Nagytarcsa, 2024. március 25.

Tisztelettel:

 

Gulyás Tamás István polgármester

helyett

 

 

Barna Ervin alpolgármester s.k.