Meghívó Pénzügyi Bizottsági, Képviselő-testületi ülésre – Május 20.

Ülés ideje: 2019. május 20 -án (hétfő) 15:00 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1. Seres Norbert László fejlesztési igényének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2. „A” DANIP Kft. fejlesztési igényének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

„B” Novák Ernő fejlesztési igényének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

3. Kiss Sándor fejlesztési igényének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

4. Tóth Arthur övezeti besorolás módosítási igényének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

5. Nagytarcsa 023/16 és a 023/17 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

6. Nagytarcsa 093/111 hrsz-ú ingatlan ipari övezeti átsorolási igény megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

7. Nagytarcsa 0119/110 hrsz-ú ingatlan Má-f övezeti átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

8. Nagytarcsa 0147/8-20 és 0147/37-45 hrsz-ú ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos igények megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

9. HÉSZ I/C módosítás III. fázis munkaanyag megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

10. Nagytarcsa Településfejlesztési koncepció munkaközi anyag megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

11. Nagytarcsa, külterületi 041/9. és 047 hrsz-ú ingatlanok cseréjének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

12. Nagytarcsa 483 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

13. A 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet (zárszámadási rendelet)
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Tisztelettel:

Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester