Meghívó Képviselő-testületi ülésre – Szeptember 28.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2020. szeptember 28. 17:00
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Napirendi pontok:

1. I. féléves pénzügyi teljesítésről szóló tájékoztató
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2. 2020. évi költségvetés I. módosítás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

3. III. Védőnői körzet létrehozása, rendelet módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

4. Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület között kötött megállapodás módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

5. Csatlakozás a „Babazászló” programhoz
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

6. Nagytarcsa Csillagszem Óvoda csoport létszám emelése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

7. A helyi újság szerkesztői- kiadói feladataira beérkezett pályázatok áttekintése, javaslattétel
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

8. A Táncsics Művelődési Ház használata
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához történő csatlakozás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

10. 2021. évi Egyházi és Világi Borok versenyen főszervezőként való részvétel
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

11. Magyar Telekom Nyrt.-vel kötendő bérleti szerződés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

12. A Nagytarcsai Sport és Szabadidőpark IV. ütemének befejezése
Előterjesztő: Koszták Rudolf képviselő

13. Beszámoló a DPMV Zrt.-vel történt megbeszélésről, a folyamatban lévő szerződésekről és az ivóvízzel kapcsolatos szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: Bardócz Gábor képviselő

14. A Grundért Sport Nonprofit Kft. jogi helyzetének rendezése
Előterjesztő: Bardócz Gábor képviselő

15. „Bérlőkijelőlési” szabályzat megalkotása a Honvédelmi Minisztérium tulajdonában lévő lakásokra
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

16. 2021. évi építményadó emelése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

17. Nagytarcsa Község Önkormányzata, a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Honvédelmi Minisztérium közötti háromoldalú, a lakótelepi fűtésről szóló szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács Tibor Ferenc képviselő

18. Múzeum pályázati szerződés megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

19. Független szakértő felkérése a Közszolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának vizsgálatára
Előterjesztő: Bardócz Gábor képviselő

20. Nagytarcsa Község 2021-2035 időszak közötti Víz- és Szennyvízhálózatának fejlesztéséhez kapcsolódó Gördülő terv elkészítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

21. Nagytarcsa Község Víz- szennyvízhálózatának fejlesztése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

22. A 121/2020. (V.26.), Polgármesteri Határozat felülvizsgálata
Előterjesztő: Bardócz Gábor képviselő

23. A 128/2020. (VI.4.), 145/2020. (VI.17.) és a 147/2020. (VI.17.) Polgármesteri Határozatokkal kapcsolatos lakossági bejelentés vizsgálata
Előterjesztő: Bardócz Gábor képviselő

24. Akácfa utca és Millennium utca kereszteződésébe tükör kihelyezésének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

25. Helpynet applikáció felülvizsgálata
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

26. Nagytarcsa Község Önkormányzata által fenntartott intézmények informatikai felülvizsgálatának megtárgyalása
Előterjesztő: Bardócz Gábor képviselő

27. Nagytarcsa Község helyi építési szabályzatáról szóló 8/2016. (IX.28.) számú és többször módosított önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Bardócz Gábor képviselő

28. Vészhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések törvényességi felülvizsgálata a Pest Megyei Kormányhivatal által
Előterjesztő: Koszták Rudolf képviselő

Az egészségügyi szabályok betartásának érdekében a maszk használata kötelező!

Tisztelettel:

Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester