Meghívó képviselő-testületi ülésre – október 5.

MEGHÍVÓ
Ezúton tisztelettel meghívjuk Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésére, mely a 2020. szeptember 28-i ülés folytatása.
Ülés ideje: 2020. október 5. 17:00
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a DPMV Zrt.-vel történt megbeszélésről, a folyamatban lévő szerződésekről és az ivóvízzel kapcsolatos szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: Bardócz Gábor képviselő
2. A Grundért Sport Nonprofit Kft. jogi helyzetének rendezése
Előterjesztő: Bardócz Gábor képviselő
3. „Bérlőkijelölési” szabályzat megalkotása a Honvédelmi Minisztérium tulajdonában lévő lakásokra
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. 2021. évi építményadó emelése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. Nagytarcsa Község Önkormányzata, a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Honvédelmi Minisztérium közötti háromoldalú, a lakótelepi fűtésről szóló szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács Tibor Ferenc képviselő
6. Múzeum pályázati szerződés megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. Független szakértő felkérése a Közszolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának vizsgálatára
Előterjesztő: Bardócz Gábor képviselő
8. Nagytarcsa Község 2021-2035 időszak közötti Víz- és Szennyvízhálózatának fejlesztéséhez kapcsolódó Gördülő terv elkészítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
9. Nagytarcsa Község Víz- szennyvízhálózatának fejlesztése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
10. Akácfa utca és Millennium utca kereszteződésébe tükör kihelyezésének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
11. Helpynet applikáció felülvizsgálata
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
12. Nagytarcsa Község Önkormányzata által fenntartott intézmények informatikai felülvizsgálatának megtárgyalása
Előterjesztő: Bardócz Gábor képviselő
13. Nagytarcsa Község helyi építési szabályzatáról szóló 8/2016. (IX.28.) számú és többször módosított önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Bardócz Gábor képviselő
14. „Tiszta udvar, rendes ház” beérkezett pályázati dokumentáció elbírálása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
15. Javaslattétel Díszpolgári címre
16. Egyebek
Az egészségügyi szabályok betartásának érdekében a maszk használata kötelező!
Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester