Meghívó Képviselő-Testületi ülésre – November 26.

M E G H Í V Ó

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés ideje: 2018. november 26-án (hétfő) 17 órakor.
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Napirend előtt:

1./ Tájékoztató a lejárt határ idejű határozatokról.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

Nyílt ülés:

1./ Nagytarcsa 1246/47. hrsz-ú ingatlan elidegenítésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

2./ Nagytarcsa, 0126/110. hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

3./ Nagytarcsa, külterületi 041/9. és 047. hrsz-ú ingatlanok cseréjének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

4./ Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás módosítás megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

5./ Nagytarcsa, Orchidea utca aszfaltozásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

6./ Védőnői körzet ideiglenes helyének kialakításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

7./ Volánbusz szerződés módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

8./ A múzeum 2018. évre tervezett felújítási költségének (5 MFt pályázati önerő) 2019. évben történő felhasználásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

9./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Ancsin László jegyző

10./ 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről a Polgármesteri Hivatalban.
Előterjesztő: Ancsin László jegyző

11./ A személyes gondoskodásról és azok igénybevételéről szóló rendelet megtárgyalása.
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

12./ A települési támogatásról és egyéb szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól szóló rendelet módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

13./ Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

14./ Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely vezetőjének beszámolója.
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság

15./ 2019. évi bérleti díjak megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

16./ 2019. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

17./ 2019. évi folyószámla keret megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

18./ A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. költségvetésbe be nem tervezett, váratlan költségeinek finanszírozásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

19./Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére a munkavállalók részére 13. havi bér kifizetésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

20./ Nagytarcsai Tükör újság szerződés módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

21./ Szilas Tv szerződés módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

22./ HELPYNET rendszer bemutatása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

23./ Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

24./ Egyebek

Zárt ülés:

1./ Beérkezett Bursa Hungarica pályázatok elbírálásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester