Meghívó Képviselő-testületi ülésre – Május 28.

M E G H Í V Ó

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Ülés ideje: 2018. május 28. (hétfő) 17 órakor
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1./ Jegyzői beszámoló
Előterjesztő: Solymosi Beáta Jegyző

2./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Solymosi Beáta Jegyző

3./ Nagytarcsa ivóvíz- és szennyvízelvezetési feladatinak megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

4./ A DPMV Zrt. vízkorlátozási tervének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

5./ A Nagytarcsa, 086/6 hrsz.-ú ingatlan művelési ág övezeti átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos

6./ A Nagytarcsa, 0126/2. és a 0126/3. hrsz.-ú ingatlanok művelési ág övezeti átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

7./ A Nagytarcsa, 069/7., 069/8., 069/11., 069/13., 069/14. hrsz.-ú ingatlanok művelési ág övezeti átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

8./ A PESTERV Kft. tervezési szerződésének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

9./ Helyi Építési Szabályzat módosítás munkaanyagának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

10./ A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. negyed évi elszámolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

11./ Nagytarcsa, Zrínyi u. 38. (Családsegítő) kerítés, térkő, esővíz elvezetés elkészítésére beérkezett ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

12./ HEMO szerződésmódosításának (pótmunkák) megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

13./ Nyári napközi megszervezésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

14./ Nagytarcsa, Cserfa utca 1180. Hrsz-ú építési területen végzett munkálaton megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

15./ Egyebek

 

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos sk. Polgármester