Meghívó Képviselő-testületi ülésre – Június 24.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2019.június 24 -án (hétfő) 17:00 óra

Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Zárt ülés:

1. Bölcsődéztetés támogatás iránti kérelem elutasítására benyújtott fellebbezés megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Nyílt ülés:

1. A Nagytarcsai Háziorvos 2018. évi beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2. A Nagytarcsai Csillagszem Óvoda 2018. évi beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

3. A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának 2018. évi beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

4. A Nagytarcsai Védőnői szolgálat 2018. évi beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

5. A Nagytarcsai Községi Könyvtár SZMSZ-ének elfogadása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

6. A „Tiszta udvar, rendes ház” rendelet szerint beérkezett pályázati dokumentáció elbírálása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

7. A Gödöllői Rendőrkapitányság éves beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

8. „Európai Mobilitási Hét 2019.” részvételi csatlakozás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

9. A Volánbusz Közlekedési Zrt.-vel kötött szerződés meghosszabbításának és a módosított menetrend megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

10. Petőfi lakótelep távfűtési szolgáltatásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

11. Állami számvevőszék jelentésének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

12. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. I. negyedéves elszámolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

13. Védett természeti övezet kijelölésének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

14. Közérdekű panaszbejelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

15. A 109/2019. (V.20) Képviselő-testületi határozat kijavítása, szerződés megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

16. A Csillagszem Óvoda épületének átalakításával kapcsolatos döntés megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

17. Kátyúzás költségének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

18. A Községi Könyvtár alkalmazottainak 2019. évi személyi juttatásai
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

19. Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

20. Közterület Felügyelet létrehozásával kapcsolatos döntés megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

21. A nyári gyermekfelügyelettel kapcsolatos döntések megtárgyalása (szóbeli tájékoztatás)
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

22. HÉSZ II. ütemű tervmódosítás során feltüntetett „különleges beépítésre nem szánt közlekedési terület” jelölésnek megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

23. Nagytarcsa 083/87. hrsz-ú ingatlan Gip-1 övezeti átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

24. Kiss Sándor fejlesztési igényének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

25. Nagytarcsa 023/16 és a 023/17 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

26. A DANIP Kft. fejlesztési igényének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

27. Nagytarcsa 0119/110 hrsz-ú ingatlan Má-f övezeti átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

28. Nagytarcsa 0142/44 és 0142/8 hrsz-ú ingatlanok belterületi átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

29. Nagytarcsa 087/7 és 087/4 hrsz-ú ingatlanok lakóövezeti átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

30. Nagytarcsa 093/111 hrsz-ú ingatlan ipari övezeti átsorolási igény megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

31. Nagytarcsa 0157/45 hrsz-ú ingatlan belterületi átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

32. Tóth Arthur övezeti besorolás módosítási igényének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

33. Nagytarcsa 0147/8-20 és 0147/37-45 hrsz-ú ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos igények megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

34. Novák Ernő fejlesztési igényének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

35. Nagytarcsa 180/3; 181; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 193/2; 193/3 és 194/4 hrsz-ú ingatlanok falusias lakóövezetbe sorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

36. Egyebek

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester