Meghívó Képviselő-testületi ülésre – Január 28.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2019. január 28-én (hétfő) 17.00 órakor
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Napirend előtt:

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

Nyílt ülés:

1. II. védőnői körzet kialakításához szükséges intézkedések meghatározása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

2. Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata közötti Megállapodás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

3. Nagytarcsa, 0115/7. hrsz-ú ingatlan belterületi átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

4. Nagytarcsa, külterületi 041/9. és 047 hrsz-ú ingatlanok cseréjének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

5. Település középtávú fejlesztési tervének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

6. Nagytarcsa, 1246/212. hrsz-ú ingatlan átvételének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

7. Intézkedési terv az A2 jelű szennyvíz-végátemelő üzembiztos működési feltételeinek biztosítása tárgyában
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

8. Consulting Bau Fix Kft. szerződés megtárgyalása (Könyvtár épület)
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

9. Fogorvosi rendelő bérleti díjának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

10. Nemzeti Közművek szerződésének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

11. A 16TV ajánlatának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

12. A Magyar Katonasírokért Alapítvány támogatásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

13. Segítség a Kistarcsai Kórház újszülött-és koraszülött osztálya részére/vérnyomásmérő monitor és újraélesztő készülék beszerzése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

14. Peter Cerny Alapítvány támogatásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

15. Rákóczi Szövetség támogatásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

16. Újraélesztő készülék vásárlásának megtárgyalása a lakosság számára.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

17. Segítség a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére vérnyomásmérő monitor beszerzésére
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

18. Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Etikai kódexének megtárgyalása
Előterjesztő: Ancsin László Jegyző

19. Sport-kultúra esemény naptár nyomdai kiadvány megrendelése
Előterjesztő: Rónai Krisztina

20. Egyebek

Zárt ülés:

1. Jogvita rendezése a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft, Szilas Projekt Kft és Nagytarcsa Önkormányzata között
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

Tisztelettel:

Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester