Meghívó Képviselő-testületi ülésre – február 27.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2020. február 27. (csütörtök) 17.00 óra

Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1. Képviselő-testület határozatainak az ülés napjáig terjedő időtartamig végre nem hajtott határozatok helyzetéről szóló jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2. 2020. évi költségvetési rendelet tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

3. „Tiszta udvar, rendes ház” rendelet módosítás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

4. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban a 2020 évi igazgatási szünet elrendeléséről
Előterjesztő: Ancsin László jegyző

5. Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Ancsin László jegyző

6. Szilas TV szerződés megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

7. Audit Service Kft. belső ellenőrzési szerződése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

8. Vincent Auditor Kft. belső ellenőrzési szerződése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

9. Dr. Tarnai Richárd törvényességi felhívásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

10. MNV Zrt. tájékoztatása a térítésmentesen átvett ingatlanokról
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

11. Nagytarcsa község településképi rendeletének felülvizsgálata és annak módosítására adott tervezési ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

12. Nagytarcsa, Rákóczi u. 79. szám alatti ingatlanon lévő köztéri csap és mérő önkormányzati átvételének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

13. Nagytarcsa külterület 086/72 hrsz-ú ingatlan térítésmentes tulajdonba adásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

14. Javaslat a NÉBIH által nyílt pályázat fatermékek közérdekű célokra történő ingyenes tulajdonba adására.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

15. A Községi Könyvtár vezetőjének beszámolója, SZMSZ módosítás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

16. A Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely vezetőjének beszámolója, SZMSZ módosítás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

17. A civil szervezetek 2019. évi beszámolójának és elszámolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

18. Helyi Szociális rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

19. Tiszta udvar, rendes ház” pályázat megjelentetése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

20. Az ÖKOSANITAS Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-vel, a 16 TV üzemeltetőjével kötött szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

21. Helyi Esélyegyenlőségi Program
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

22. Javaslat eseménynaptár, Nagytarcsa füzet kiadására és információs táblák megjelentetésére
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

23. A Nagytarcsa Közalapítvány beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

24. Javaslat Önkormányzati tv médiaszolgáltatás létrehozására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester