MEGHÍVÓ Képviselő-testületi ülésre

MEGHÍVÓ
 
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart, amelyre ezúton
tisztelettel meghívjuk.
 
Ülés ideje: 2021. december 03. (péntek) 17:00 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
 
Nyílt ülés:
1. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 2/2021. (I.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról
 
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Tisztelettel
 
Rimóczi Sándor Vilmos sk.
Polgármester