Meghívó – Képviselő-testületi ülés 2024.01.31.

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

 

Ülés ideje: 2024. január 31. 17.00 óra

Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

 1. Tájékoztatás aljegyző kinevezéséről

Előterjesztő: dr. Kuji Eszter jegyző

 

NYÍLT ÜLÉS

 

 1. Jelentés az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról és a végre nem hajtott határozatok helyzetéről

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2024. évi igazgatási szünetének elrendeléséről

Előterjesztő: dr. Kuji Eszter jegyző

 

 1. Javaslat bölcsődei ellátásról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: dr. Kuji Eszter jegyző

 

 1. Nagytarcsa Szociális Segítő Szolgálat Önköltségszámítási szabályzatának számítási melléklete

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata között lévő közigazgatási szerződés felülvizsgálata

 

 1. Nagytarcsai Csigabiga Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának és ázáHHHHHHHázirendjének elfogadása

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Nagytarcsai Csigabiga Bölcsőde szakmai programjának elfogadása

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. évi közművelődési beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. évi közművelődési munkaterv elfogadása

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Javaslat 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadására és megbízási szerződés aláírására

Előterjesztő: dr. Kuji Eszter jegyző

 

 1. Településrendezési eszközök módosítása – előzetes döntések meghozatala

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Általános iskolai körzethatár véleményeztetése

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 

 

 1. Megbízási szerződés megkötése a Nagytarcsai Csigabiga Bölcsőde vonatkozásában

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Döntés polgármester 2024. évi szabadság tervéről

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Javaslat árajánlat elfogadására a Nagytarcsa, 382/3 helyrajzi szám alatt felvett „kivett közterület” megnevezésű ingatlan zöldterület kezelése, karbantartása tárgyában

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Taekwondo Sentinel SE Kistarcsa taekwondo oktatásának támogatása

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Képviselő-testületi határozatok módosítása

Előterjesztő: Szert István ügyvezető

 1. Kuji Eszter jegyző

 

 1. Nagytarcsa Község Önkormányzata Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 4/2024. (I. 10.) számú határozatának visszavonása és a tárgyban képviselő-testületi döntés meghozatala

Előterjesztő: Barna Ervin alpolgármester

 

 1. Egyebek

 

Nagytarcsa, 2024. január 29.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

Gulyás Tamás István

polgármester helyett

 

 

 

Barna Ervin

alpolgármester