Meghívó – Képviselő-testületi ülés 2023.05.30.

MEGHÍVÓ


a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4) 2023. május 30-án 
18 órakor tartandó

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

NAPIREND

ZÁRT ÜLÉS

  
1. Javaslat lakbértámogatásra
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
	Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság
  
2. Nagytarcsai Tömegsport Egyesület kérelmének újratárgyalása
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság
  
3. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról 
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság

NYÍLT ÜLÉS

  
1. Az Önkormányzat 2022.évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
	Tárgyalásra kijelölt bizottság: Pénzügyi Bizottság

  
2. Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft 2022.évi beszámolója
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Pénzügyi Bizottság

  
3. Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft 2023. I. negyedévi beszámolója
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Pénzügyi Bizottság

  
4. Előterjesztés a 2022.évi gyermekvédelmi beszámolóról
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság

  
5. Helyi Esélyegyenlőségi Program (2023-2027) felülvizsgálata
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság

  
6. Javaslat a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesületből való kilépésre
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság

  
7. Előterjesztés Nagytarcsa kamerarendszer bővítéséről
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Településfejlesztési-és Üzemeltetési Bizottság

  
8. Iratselejtezési, iratrendezési munkálatok elvégzésére vonatkozó árajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Pénzügyi Bizottság

  
9. Beszámoló a 2022.évi belső ellenőrzési feladatokról
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Pénzügyi Bizottság

  
10. Javaslat a Nagytarcsa, Millennium utca – Szent István krt-i autóbuszmegálló és kijelölt gyalogátkelő átépítésére vonatkozóan, a kivitelező kiválasztására
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Településfejlesztési-és Üzemeltetési Bizottság, Pénzügyi Bizottság

  
11. Javaslat a Nagytarcsa, Mező utcai útépítés engedélyezésére vonatkozóan, a 2014. májusában készített útterv műszaki tartalmának elfogadására, tervek korszerűsítésére megküldött ajánlat elfogadására
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Településfejlesztési-és Üzemeltetési Bizottság, Pénzügyi Bizottság

  
12. Előterjesztés a Széchenyi utca forgalomtechnika árajánlatok értékelésére
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Településfejlesztési-és Üzemeltetési Bizottság, Pénzügyi Bizottság

  
13. Javaslat a Nagytarcsa, Sztehlo Gábor utca 520/10 hrsz-ú ingatlanon bölcsőde továbbépítésének ügyében, a műszaki ellenőr kiválasztására
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Településfejlesztési-és Üzemeltetési Bizottság, Pénzügyi Bizottság

  
14. Nagytarcsa 093/403 hrsz-ú utca elnevezése
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Településfejlesztési-és Üzemeltetési Bizottság, Pénzügyi Bizottság

  
15. Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal státuszbővítés iránti kérelme
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Pénzügyi Bizottság

  
16. Előterjesztés Mozgásfejlesztési felmérés, előadások tartására (TSMT)
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság

  
17. ECC-Consulting Marketing és Gazdasági Tanácsadó Zrt-vel kötendő - pályázatfigyelés -szerződéstervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Pénzügyi Bizottság 

  
18. Javaslat a 102/2023.(IV.26.) képviselő-testületi határozat módosítására
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság

19. Megállapodás üzemeltetési költségek és feladatok megosztásáról V. számú módosítása
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság

20.Közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás elindítása
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság


Nagytarcsa, 2023. május 26.


Gulyás Tamás István 
polgármester