Meghívó Képviselő-testületi rendkívüli ülésre

 
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Ülés ideje: 2022. január 20. (csütörtök) 09:00 óra
 
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
 
Napirend előtt: Eskütétel
 
Zárt ülés
1) Törvényes működés helyreállítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2) Nagytarcsa Községért Kitüntető Cím” adományozása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
 
Nyílt ülés
1) Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére működési támogatás biztosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2) Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetői pozíciója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3) 200/2021. (X.25.) Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4) Nagytarcsa Község Önkormányzata bizottságainak összetétele
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5) Lakhatási támogatás biztosítása iskolai kémia szakos tanárnő részére
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
 
Tisztelettel,
Rimóczi Sándor Vilmos sk.
Polgármester