MEGHÍVÓ Képviselő-testületi rendes ülésre

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton
tisztelettel meghívjuk.
 
Ülés ideje: 2021. szeptember 27. (hétfő) 17.00 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
 
Zárt ülés:
1. Település támogatás kérelem
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
 
Nyílt ülés:
1. Nagytarcsai gyermekorvos 2021.évi beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. Csillagszem Óvoda 2021/2021. évi beszámolója
Előterjesztés: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozás
Előterjesztés: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Tiszta udvar rendes ház pályázat elbírálása
Előterjesztés: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. Nagytarcsa Község Közművelődési Rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos
6. Javaslat a talajterhelési díjról szóló 17/2017 (VIII.30) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. 3/2021 (II.17) költségvetési rendelet I. számú módosítása (melléklet: Rendeleti tábla)
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
8. Beszámoló Nagytarcsa Község Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
9. Előirányzat módosítás – fizetendő ÁFA
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
10. Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020 évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
11. Holló Krisztián Zoltán kérelme- civil szervezet megalapítása kapcsán névhasználathoz való hozzájárulás kérése
a képviselő-testülettől
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
12. Nagytarcsa 0118/7 hrsz. alatti „kivett közterület” megnevezésű földrészlet „kivett árok” művelési ágra történő
módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
13. A Nagytarcsa 487/3 helyrajzi számú kivett közforgalom elől el nem zárt magánút önkormányzati tulajdonba
történő ingyenes átvétele
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
14. Tükör és tábla elhelyezése a Honfoglalás utca „S” kanyarban
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
15. Gyaloghíd telepítése a meder fölé az Ibolya utca végénél a 830/5 hrsz-ú Gyöngyvirág utca felé
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
16. A Petőfi u. – Rákóczi u kereszteződésében forgalom irányító jelzőlámpás csomópont és gyalogátkelőhely
tervezése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
17. A Millennium utca- Petőfi utca gyalogátkelőhely és buszöböl építése ügyében elhangzott tájékoztatás alapján
hozott, TEFÜ bizottsági javaslatok megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
18. Felsőrét Lakóparkot érintő településrendezési szerződések felülvizsgálata a TEFÜ bizottsági javaslat szerint
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
19. A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola kültéri beton sportpálya korszerűsítése gumiburkolat
kialakításával
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
20. Vizsgálóbizottsági jelentés járdaépítés ügyében
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
21. Vizsgálóbizottsági jelentés Gyöngy-tó ügyében
Előterjesztés: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
22. Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések felülvizsgálata
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
 
Tisztelettel:
 
Rimóczi Sándor Vilmos sk
polgármester