Meghívó Képviselő-testületi rendes ülésre

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

Ülés ideje: 2022. április 11 (hétfő) 17:00 óra
Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Napirend előtt:
A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság külsős tagjának eskütétele

Nyilvános ülés:
1. Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2. Javaslat a Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

3. Javaslat a civil szervezetek és a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi beszámolóinak elfogadására (Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete, Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület, Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület, Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület, BÉTA Motor Sportegyesület)
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

4. Javaslat a Nagytarcsai Könyvtár 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

5. Javaslat a Nagytarcsai Múzeumi kiállítóhely 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

6. Gazdálkodó szervezet kiválasztása a 2022. évi belső ellenőrzés elvégezésére.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

7. 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

8. Nagytarcsa Község közigazgatási területének csapadékvíz koncepciós tervének elkészítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

9. Javaslat az 502/2 hrsz.-ú ingatlant érintő kérelem megtárgyalására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

10. Javaslat a Nagytarcsa település 1. számú háziorvosi körzetének 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

11. 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 84. szám (1256/3 hrsz.) alatti HEMO művelődési ház elektromos- és gépész szakértői vélemény elkészítésére vonatkozó szakértő kiválasztása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

12. Nagytarcsa község területén kerékpárhálózati tanulmányterv elkészítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

13. Nagytarcsa Petőfi Sándor utca – Rákóczi utca kereszteződésben forgalomirányító jelzőlámpás csomópont és gyalogátkelőhely tervezése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

14. Kistarcsa és Nagytarcsa települések közötti ivóvízátadást biztosító vezetékszakaszok és védőtávolságok ingatlan-nyilvántartásban való bejegyzése érdekében változási vázrajzot elkészítő földmérő kiválasztása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

15. Javaslat a 2021. évi közművelődési beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

16. Javaslat a 2022. évi közművelődési munkaterv elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

17. Javaslat a Rákóczi Szövetség és az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 2022. évi támogatására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

18. Javaslat a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

19. Javaslat a Nagytarcsai Védőnői Szolgálat 1. körzetének 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

20. Javaslat a Nagytarcsai Védőnői Szolgálat 2. számú körzete 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

21. Javaslat a Nagytarcsai Védőnői Szolgálat 3. számú körzete 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

22. A Nagytarcsa Község Önkormányzata által a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba vett vagyon hasznosításáról szóló 2021. évi beszámoló
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

23. Tájékoztatás a 3.000.000 Ft-os polgármesteri keret felhasználásáról 2021.12. 31-ig
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

24. Javaslat Nagytarcsa Község egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

25. Nagytarcsa, Sztehlo G. u. 520/10 hrsz. alatt elhelyezkedő új bölcsőde víz- és csatornahálózatra történő csatlakozás tervezésére és engedélyeztetésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

26. Javaslat a Kistarcsa Rendőrőrs Parancsnoka által készített 2021. évi beszámoló elfogadására.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

27. Egyebek

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester