Meghívó Képviselő-testületi rendes ülésre

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendes ülést tart, amelyre ezúton
tisztelettel meghívja.
Ülés ideje: 2022. március 28 (hétfő) 09:00 óra
 
Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
Napirend előtt:
A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság külsős tagjának eskütétele
Nyilvános ülés:
 
1. Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. Javaslat a Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Javaslat a civil szervezetek és a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi beszámolóinak
elfogadására (Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete, Nagytarcsai Rozmaring
Néptánc Egyesület, Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, Füzesliget Lakópark
Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület, Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület, BÉTA Motor
Sportegyesület)
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Javaslat a Nagytarcsai Könyvtár 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. Javaslat a Nagytarcsai Múzeumi kiállítóhely 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. Gazdálkodó szervezet kiválasztása a 2022. évi belső ellenőrzés elvégezésére.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
8. Nagytarcsa Község közigazgatási területének csapadékvíz koncepciós tervének
elkészítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
9. Javaslat az 502/2 hrsz.-ú ingatlant érintő kérelem megtárgyalására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
10. Javaslat a Nagytarcsa település 1. számú háziorvosi körzetének 2021. évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
11. 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 84. szám (1256/3 hrsz.) alatti HEMO művelődési ház
elektromos- és gépész szakértői vélemény elkészítésére vonatkozó szakértő kiválasztása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
12. Nagytarcsa község területén kerékpárhálózati tanulmányterv elkészítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
13. Nagytarcsa Petőfi Sándor utca – Rákóczi utca kereszteződésben forgalomirányító
jelzőlámpás csomópont és gyalogátkelőhely tervezése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
14. Kistarcsa és Nagytarcsa települések közötti ivóvízátadást biztosító vezetékszakaszok és
védőtávolságok ingatlan-nyilvántartásban való bejegyzése érdekében változási vázrajzot
elkészítő földmérő kiválasztása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
15. Javaslat a 2021. évi közművelődési beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
16. Javaslat a 2022. évi közművelődési munkaterv elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
17. Javaslat a Rákóczi Szövetség és az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület
2022. évi támogatására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
18. Javaslat a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
19. Javaslat a Nagytarcsai Védőnői Szolgálat 1. körzetének 2021. évi beszámolójának
elfogadására
20. Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Javaslat a Nagytarcsai Védőnői Szolgálat 2. számú körzete 2021. évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
21. Javaslat a Nagytarcsai Védőnői Szolgálat 3. számú körzete 2021. évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
22. A Nagytarcsa Község Önkormányzata által a nemzeti vagyoni körből ingyenesen
tulajdonba vett vagyon hasznosításáról szóló 2021. évi beszámoló
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
23. Nagytarcsa község közvilágítás korszerűsítésére kiírt pályázattal kapcsolatos
döntéshozatal
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
24. Tájékoztatás a 3.000.000 Ft-os polgármesteri keret felhasználásáról 2021.12. 31-ig
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
25. Egyebek
 
Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester