MEGHÍVÓ képviselő-testületei rendes ülésre – február 28.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

Ülés ideje: 2022. február 28. (hétfő) 17:00 óra
Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés

1. Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2. Javaslat a Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

3. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző, HVI vezető

Zárt ülés

1. A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői pozíciójának betöltésére kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2. Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat intézményvezetői pozíciójára kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Tisztelettel,
Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester